На свое заседание на 21.03.2023 г. Научният съвет на ИФС взе решение за удостояването на проф. дфн Веселин Петров с почетното звание на ИФС Professor Emeritus

На свое заседание на 21.03.2023 г. Научният съвет на ИФС взе решение за удостояването на проф. дфн Веселин Петров с почетното звание на ИФС Professor Emeritus Професор Веселин Петров работи в БАН от началото на 1980 г.: първоначално в тогавашния Институт по философия, а понастоящем Институт по философия и социология – повече от 43 години без прекъсване, като извървява стъпка по […]

» Read more

Обучителен курс на MILIEU „Джендър и сексуалност: Социологически измерения“/Лекция 3: „Женственост и мъжественост като социологически проблеми “

Лектор: д-р Шабан Даракчи, ИФС – БАН Дата: 21 Март 2023 Начален час: 16:00 (Източноевропейско време) Краен час: 17:30 (Източноевропейско време) Форма на събитието: Онлайн сесия чрез Zoom Език на семинара: български Повече информация за лекцията, целия курс и регистрация за предстоящото събитие са достъпни на сайта на проект MILIEU. Заповядайте!

» Read more

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2022/2023 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерски съвет от 01.06.2022 г, В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в Института по философия и социология – […]

» Read more

Обучителен курс на MILIEU „Социално включване и живот с увреждания“ / Лекция 3: Посреднически услуги за намиране на работа и технически помощни средства за хора с увреждания

Лектор: Рита Бенчивенга, Университет на Генуа, Италия Дата: 13 март 2023 Начален час: 15:00 (Източноевропейско време) Краен час: 16:30 (Източноевропейско време) Форма на събитието: Онлайн сесия в Zoom Език на семинара: Английски Повече информация за лекцията, целия курс и регистрация за предстоящото събитие са достъпни на сайта на проект MILIEU. Заповядайте!

» Read more

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 2.3. Философия, 05.07.07. Етика (Етика и регулации), за нуждите на секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН, обявен в ДВ, бр. 92 от 18.11.2022г.

Рецензия от проф. дфн Борислав Градинаров относно научните трудове на доц. дфн Стоян Ставру, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 2.3. Философия, 05.07.07. Етика (Етика и регулации), за нуждите на секция „Етически изследвания“,  ИФС-БАН На чужд език Рецензия от проф. дюн Георги Пенчев относно научните трудове на доц. дфн Стоян Ставру, представени […]

» Read more

Конкурс за асистент за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“

В съответствие с чл. 23 от Правилник на Института по философия и социология – БАН за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (Протокол No: 5 от 24.02.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по професионално направление 3.1. Социология, […]

» Read more
1 2 3 109