2020

Гл. ас. д-р Силвия Борисова за провокациите на тишината и мълчанието пред програма “Христо Ботев” на БНР

Гл. ас. д-р Мариана Тодорова за срещата между белетристика и наука пред телевизия Европа.

Гл. ас. д-р Мариана Тодорова за човешкото въображение и реалността на изкуствения интелект пред телевизия Европа. Още по темата – тук и тук.

Доц. д-р Алексей Пампоров за сегрегацията и въздействието й върху икономиката пред програма “Хоризонт” на БНР

Доц. д-р Алексей Пампоров за липсата на социална солидарност пред програма “Хоризонт” на БНР