Публична защита на доц. Светла Колева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СВЕТЛА КОЛЕВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА […]

» Read more

Публична защита на Деян Пенчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕЯН ПЕНЧЕВ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – ОНТОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ  И  РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И КУЛТУРА за получаване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ   […]

» Read more

Публична защита на доц. д-р Алекси Генов Апостолов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“                                              /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов,                                                    доцент д-р от ИИОЗ – БАН за получаване на научната  степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята Заседанието ще се […]

» Read more

Публична защита на инж. Цветелина Виткова Йоргова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА инж. ЦВЕТЕЛИНА ВИТКОВА ЙОРГОВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО   ИИОЗ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по НАУКОЗНАНИЕ обявяват: На 16 май (понеделник) от 14,00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. Сердика № 4, ще се проведе открито заседание на Научното […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА МИРОСЛАВА ХРИСТОСКОВА

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА МИРОСЛАВА ХРИСТОСКОВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Философски измерения на проблема за бездомността“ на Мирослава Николаева Христоскова за получаване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност Философия на културата, политиката, правото, икономиката (Философска антропология) с […]

» Read more

Защита на Теодора Велкова

         ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА    БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ         ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО   ИИОЗ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по философия ОБЯВЯВАТ:         На 15 февруари (понеделник) от 14,30 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на бул. «Пат­­риарх Евти­мий» 6, сградата на бившият И-т […]

» Read more

Защита на Симеон Асенов Танчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СИМЕОН ТАНЧЕВ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и  философски основания“ на Симеон Асенов Танчев за получаване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност Философия на    културата, […]

» Read more
1 2 3 4 5 8