ETHNO–RELIGIOUS EXPRESSIONS OF OTHERNESS – CHALLENGES AND RESPONSES

През септември 2019г. излезе от печат поредната седма научна книга на доц. д-р Веселин Босаков  ETHNO–RELIGIOUS EXPRESSIONS OF OTHERNESS – CHALLENGES AND RESPONSES     ( Издателство „ИвРай”, 2019г., 422 стр.). Изследването се състои от Уводни думи, Методологическо въведение и тринадесет модула, всеки един от които поставя различни акценти в проблемното поле, сигнализирано чрез заглавието на книгата. Параметрите на изследователската стратегия са […]

» Read more

НАГРАДИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ от Института за изследване на обществата и знанието

На 2.10.2019 г. в залата на Националния археологически музеи при НАИМ-БАН се състоя тържествено връчване на наградите на ръководителите на най-успешните проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН. Общо бяха отличени 41 проекта във всички научни направления на Академията. В направление „Човек и общество“ бяха наградени 3 проекта – и трите ръководени от млади учени […]

» Read more

Заключителното национално събитие по проект ENLIVEN

  На 18 септември 2019 г. в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” в гр. Севлиево се проведе заключителното национално събитие по проект ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe / Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа на българския екип по проекта. То протече под формата на среща-разговор […]

» Read more

Публична защита на Димитър Благоев Димитров

На 14 октомври 2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Ул. Сердика № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “Стратификационни промени в българската социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР” […]

» Read more

Каним ви на следващата лекция от поредицата „Университет за всички“

на тема: „Невидимите“ за статистиките “Университет за всички” открива есенния сезон с гост-лектор Мартин Меспуле. Тя е професор по социология в Университета на Нант и член на Центъра за социология в Нант. Голяма част от научната й дейност е в областта на социалната политика и историята на статистиката в страните от Централна и Източна Европа в комунистическия и посткомунистическия период. […]

» Read more

Публична защита на Емилия Васил Маринова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА”, за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия Заседанието ще се проведе на 14. 10. 2019 г. от 15,00 ч. в заседателната зала на ИИОЗ, ул. […]

» Read more
1 2 3 4 5 78