Администрация

Сътрудници към Ръководството

Ива Младенова, iphs.bas@gmail.com

Елица Димова, iphs.bas@gmail.com

тел:  0888 026 424

Човешки ресурси 

Мариела Станчева
Любка Илиева

ilieva1980@abv.bg

тел: 0888 409 056

Деловодство и архив

Оля Стойкова

тел: 0889233562

Финансово-счетоводен състав

Мая Андреева, iioz.schety@gmail.com
Камелия Крамарска, iioz.schety@gmail.com
Емилия Бекирова, iioz.schety@gmail.com
тел: 0888 709 609

Финансов контрольор

Златка Станойчева

Каса

Мария Шопова, cashier.iioz@gmail.com
тел:0888 119 323

Домакин и поддръжка

инж. Цветомир Лачев, тел. 0888 446 823

Издателска дейност

Проф. д-р Николай Михайлов (сп. “Философски алтернативи”), тел: 02/ 943 82 30; 0890 23 33 98. Марияна Фъркова – редактор на сп. “Философски алтернативи”, тел.: 0879 053 796, marnifark@abv.bg

Проф. дфн Веселин Петров (сп. “Balkan Journal of Philosophy”) тел: 0888881496, balkanjournalofphilosophy@gmail.com

Проф. дсн Светла Колева, Николай Янков (сп. „Социологически проблеми”) тел: 02/ 980 99 35, socprobl_eds@dir.bg

Проф. дфн Емилия Маринова, гл. ас. Иван Миков (сп. “Етически изследвания”), editor@jesbg.com

Библиотека

Юлияна Крайчева, тел: 0888 820 360

Гунка Васева, тел: 0888 484 321

Отдел РR и връзки с обществеността
Елица Димова,

iphs.bas@gmail.com

тел: 0888 026 424