Търсене
Close this search box.

Академична лекция на тема: Бездната на самостта и неопределеността на ценностите: Рикьор срещу Сартр?

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И
ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

СЕКЦИЯ „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФСКИТЕ И НАУЧНИТЕ ИДЕИ”

обявява на

8 юли 2014 г. /вторник / от 14,00 ч.

в Заседателната зала на бул. „П. Евтимий” № 6

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема:

Бездната на самостта
и неопределеността на ценностите:
Рикьор срещу Сартр?

ЛЕКТОР:

Проф. дфн Иванка Райнова