АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Изследователски инициативи, свързани с пандемиятаСекция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”, ИФС

 

Първи резултати от проведената анкета по време на Извънредното положение заради пандемията от Коронавирус в България показват актуална информация за влиянието на Извънредното положение, отношението и оценките на родители относно провежданото от началото на ограниченията в България дистанционно обучение. Автори: гл.ас. д-р Габриела Йорданова, гл.ас. д-р Екатерина Маркова. Повече информация е налична тук.

 

♦ Как влияе Извънредното положение заради пандемията с коронавирус в България?

Как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния Ви живот, в работата и доходите Ви, в живота на децата Ви? Какви са Вашите чувства, нагласи и прогнози за живота Ви след като отмине пандемията от Коронавирус? Тези теми вълнуват всеки от нас и ние, гл. ас. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) бихме искали да ги изследваме задълбочено, за да предложим механизми за по-лесно справяне със социално-икономическата криза след пандемията от Коронавирус.

Това изследване „Как влияе Извънредното положение заради пандемията с коронавирус в България?” ще бъде използвано само за научни цели. Данните ще бъдат обработени само в обобщена форма, а информацията, която ни предоставяте, ще бъде изцяло анонимизирана. Анкетата ще Ви отнеме около 20 минути. Няма правилен и грешен отговор – интересуваме се от Вашето лично мнение по зададените въпроси.

Каним за участие всички на възраст над 18 години!!!

Анкетата можете да попълнитетук.

Накрая ще имате възможност да оставите Ваш имейл, за да ви изпратим резултатите и обратна връзка.

Благодарим Ви предварително за отделеното време и оказаното съдействие!
гл.ас. д-р Габриела Йорданова
гл.ас. д-р Екатерина Маркова
info@share-eric-bulgaria.bg

Анкетата ще бъде активна в срок до 1 май, 2020 г.

 

♦ FOR VIRUSES WITH LOVE (?):
BIODIVERSITY AS BIOETHICAL CHALLENGE
(THE BULGARIAN CONTEXT)

STOYAN STAVRU
Institute of Philosophy and Sociology, BAS

Abstract
The study examines the growing political importance of bioethics in the modern world, while the power of humanity reaches unknown boundaries. The theoretical concepts of Hans Jonas (the new ethics of responsibility) and David Koplow (the moral question concerning the eradication of variola as a virus causing smallpox disease) are explored with respect to the place of viruses as living organisms within the concept of biodiversity. The question how to solve the contradiction between a) the unprecedented fight against COVID-19 and b) the affiliation of SARS-CoV-2 to the national wealth of the Republic of Bulgaria, is subject to moral and legal analysis
.