Търсене
Close this search box.

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕ И МНЕНИЯТА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

Обръщаме се към Вас с молба да вземете участие в изследване на представите и мненията за общественото мнение. Интересува ни какво според хората представлява общественото мнение, а също така как възниква, как се формира и какви фактори повляват върху тези процеси. За да конкретизираме тези представи, търсим мнения за две конкретни прояви на общественото мнение – електоралните нагласи и нагласите към науката. На базата на тези два примера планираме да изучим процесите по възникване и формиране на общественото мнение и неговата факторна обусловеност.

 

АНКЕТА

 

Изследването се реализира в рамките на научно изследователски проект на тема: „Процеси при формиране на общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели“. Изпълнява се от научен екип от Института по философия и социология при БАН, и по-конкретно, от Центъра за емпирични социални изследвания.

 

Поради напрегнатата КОВИД ситуация у нас, изследването протича под формата на онлайн анкета. Предвид експерименталния характер на изследването, то се насочва към широка и разнолика аудитория и се реализира по метода на „отзовалите се“.

 

Екипът, който реализира изследването, гарантира запазване на Вашата анонимност. Не се интересуваме от Вашите имена и други лични или чувствителни данни. Споделените от Вас отговори ще се използват само в обобщен вид, за строго изследователски цели и най-вече за компютърно моделиране и тестване на хипотези.

 

Предварително Ви благодарим за отделеното време
и за оказаното съдействие!

 

От изследователския екип