Асоциирани членове

» д-р Рупен Крикорян – Председател на Националния съвет на религиозните общности, Асоцииран член на Институт по философия и социология.

» гл. ас. д-р Стефан Ивелинов Димитров – асоцииран член на Институт по философия и социология.

» гл. ас. д-р Петър Канев – асоцииран член на Институт по философия и социология.