Търсене
Close this search box.

БАН обяви одобрените кандидати по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Националната програма „Млади учени и постдокторанти 2“ е фокусирана върху привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.

Програмата има за главна цел създаването на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ).

На 10 ноември 2022 г. Управителният съвет на Българската академия на науките обяви одобрените за финансиране млади учени и постдокторанти за първия етап на изпълнение на Програмата. От одобрените млади учени 29 са външни за организацията, а 125 вече са назначени в съответните звена. Общо финансираните постдокторанти в БАН са 21, като всички те са външни за Академията.

За Института по философия и социология в модул „Млади учени“ ще бъдат финансирани четирима изследователи:

  • Йорданка Стоилова Койчева;
  • Лина Емилова Георгиева;
  • Яна Кирилова Стефанова;
  • Радостина Иванова Минина.

В модул „Постдокторанти“ одобрените кандидати са четирима:

  • Марина Христодулу;
  • Неше Аксой;
  • Петър Радоев Димков;
  • Мила Александрова Станчева.

Национална конференция „Ценностите. Класика и актуалност“, 15–16 май 2024 г.

Секция „Култура, естетика, ценности“ към ИФС – БАН и Катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Ви канят на Национална научна конференция „Ценностите. Класика  и  актуалност“.