ВЪТРЕШНИ

Колективен изследователски проект на ЦЕСИ: “Процеси при формирането на общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели” (2019-2022)

Ще спаси ли светът красотата? Финансиращ източник: Колективен фундаментален планов проект, междусекционен, бюджетно финансиране. Срок на изпълнение на проекта: 01.07.2016 – 31.12.2019 г.