ВЪТРЕШНИ

Ще спаси ли светът красотата? Финансиращ източник: Колективен фундаментален планов проект, междусекционен, бюджетно финансиране. Срок на изпълнение на проекта: 01.07.2016 – 31.12.2019 г.