Търсене
Close this search box.

В РКИЦ –София се състоя международна научна конференция „Религия, ценности, ортодоксалност. Религия и наука в 21 век”

1

На 17 юли в Руския културен център-София се състоя международна научна конференция „Религия, ценности, ортодоксалност. Религия и наука в 21 век”. Събитието е посветено на 145-годишнината на БАН  и се проведе под патронажа на Председателя на Академията – академик Стефан Воденичаров.
Организатори са Българската академия на науките (секция Религия, вярвания и всекидневен живот – Институт за изследване на обществата и знанието) и представителството на «Россотрудничество» в България. В конференцията участваха водещи учени от БАН, СУ „Св.Кл.Охридски“, Русия, Израел – философи, историци, социолози, богос­лови, преподаватели от други университети, представители на Националния съвет на религиозните общности в България, млади учени и докторанти, представители на Народното събрание на Република България – Тодор Биков. Присъстваха учени и преподаватели като проф. Цв. Минков, доц. Сим. Райков, д-р Вяра Ганчева, Ст. Денчев, Алб. Йочкова и други.

Конференцията откри ръководителят на международния проект – доктор на философските науки Стефан Пенов –завеждащ секция Религия, вярвания и всекидневен живот. В работата на форума взеха актив­но участие Ръководителят на представителството на Россотруд­ничество в България, Директорът на РКИЦ и съветник по културата при посолството на Русия – Виктор Васильевич Баженов и заместник-ръководителят на предс­тавителството – Сергей Александрович Смитюшенко. Те приветстваха участниците и  подчертаха актуалността и голямото значение на проблематиката на конференцията.

 

2