Търсене
Close this search box.
graph 1.1

В ETSY, от нашия регион, най-много са магазините от България

Екип от Института по философия и социология към БАН взе участие в престижната международна конференция Reshaping Work на тема „Future of Work Revisited: Platform Work in the Age of AI,“ която се проведе между 22 и 23 май в Белград. Конференцията събра водещи експерти и изследователи от цял свят, за да обсъдят бъдещето на работата в контекста на нарастващото влияние на изкуствения интелект и платформената икономика.

Една от най-интересните презентации, представени от българския екип, беше „Unveiling Regional E-Commerce Dynamics: A Comparative Study of Etsy Marketplaces in the Balkan Countries“ (Разкриване на регионалната динамика на електронната търговия: сравнително проучване на пазарите на Etsy в балканските страни). Тя представи резултати от сравнително емпирично изследване, обхващащо множество страни от Югоизточна Европа и анализиращо динамиката на регионалната електронна търговия в контекста на платформата Etsy. В изследването взеха участие гл. ас. Светломир Здравков, проф. Васил Киров и докторант Мира Добрева.

Резултатите от изследването, визуализирани на графиката, показват, че България заема водеща позиция в региона по брой продажби и брой магазини в онлайн платформата Etsy. Хоризонталната ос показва броя на магазини на 10,000 човека, а вертикалната ос – броя на продажби на глава от населението. По двата показателя България е на първо място. Тези данни подчертават значителния принос на българските търговци и предприемачи в сферата на електронната търговия, както и потенциала на страната ни за развитие на дигиталната икономика.

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.