Търсене
Close this search box.

Гл. ас. д-р Веселина Качакова – носител на наградата на БАН за млад учен „Проф. Марин Дринов“ в направление „Човек и общество“ за 2021 г.

Гл. ас. д-р Веселина Качакова от секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ е носителят на наградата на БАН за млад учен „Проф. Марин Дринов“ в направление „Човек и общество“ за 2021 г. (https://www.bas.bg/?p=39109)
Честито и нови постижения!