Търсене
Close this search box.

Данни от национално представително изследване, част от Международната програма за социални изследвания (International Social Survey Programme – ISSP)

Представяме данни от проведеното в средата на 2021 г. национално представително изследване сред българското население. Изследването е част от Международната програма за социални изследвания (International Social Survey Programme – ISSP) и се провежда паралелно в над 50 страни от петте континента по единна методика и световни стандарти. У нас са изследвани 1151 пълнолетни български граждани от цялата страна, подбрани чрез национална представителна извадка. В България изследването е финансирано в рамките на Националната пътна карта за развитие на научна инфраструктура (2020-2023 г.), а подготовката и реализацията му са дело на Консорцуим от български социолози и икономисти, с водещ партньор УНСС и участници Институт по философия и социология – БАН, Българска социологическа асоциация и Съюз на икономистите в България. Работата на терен е осъществена от Института по философия и социология към БАН.

Тук представяме част от мненията и оценките на българските граждани по някои от общо 214 показателя, чрез които са изследвани здравните и социалните неравенства. С тази кратка брошура стартираме оповестяването на оценки и мнения за здравните неравенства. Поставяме специален акцент върху КОВИД ситуацията у нас и възникващите в тази връзка въпроси за нейното управление и овладяване, като отчитаме влиянието на безпрецедентните обстоятелства на 2021 г. върху изказаните становища.