Търсене
Close this search box.

Две наградени публикации на доц. д-р Силвия Борисова в съавторство с учени от Сибирския федерален университет и НСА „Васил Левски“

В рамките на II международен конкурс за проекти в сферата на образованието – 2021 г., Научната обществена организация „Наука Плюс“ (гр. Саратов, Русия) присъди две награди за научноизследователски проекти в направление „Философски науки“ на доц. д-р Силвия Борисова като част от авторския колектив на две статии, публикувани в индексирани периодични издания:

Награда І степен за номинация за научноизследователски проект в направление „Философски науки“ за статията:

Borissova, S., Yakovleva, L. 2020. The ‘Selfie’ Phenomenon as a Basis for Self-Identity Search. Preamble to a Philosophy of the Selfie Photography. Filosofiya-Philosophy, Vol. 29, Nо. 4, ISSN 1314–8559 (Online). ISSN 0861–6302 (Print). Pp. 403–418.

Награда ІІ степен за номинация за научноизследователски проект в направление „Философски науки“ за статията:

Borissova, S., Angelova – Igova, B., Kudashov, V., Yakolveva, L. 2021. The Formation of a Personal and National Identity on the Example of Sports Photography as a Symbolic Capital. Научен вектор на Балканите (Scientific Vector of the Balkans), No. 1(11) 28.02.2021. Рр. 5–11. DOI 10.34671/SCH.SVB.2021.0501.0001: https://repository.kvantor.org/public/117/3667

Публикациите са сред резултатите от международното научно и идейно сътрудничество на доц. д-р Силвия Борисова с колегите от Сибирския федерален университет – проф. дфн Вячеслав Кудашов, ръководител на Катедра „Философия“ към Хуманитарния институт, и асп. Лилиана Яковлева, ръководител на Сектор „Азиатско-Тихоокеански регион“ към Отдела за международно сътрудничество, както и с доц. д-р Боряна Ангелова – Игова, изследовател и преподавател по философия на спорта в НСА „Васил Левски“.