Търсене
Close this search box.

Деветата национална конференция по етика – “Европейските етични стандарти и българската медицина”

На 25 и 26 октомври, 2013, зала „Сердика” на хотел „Шератон” – София

Институт за изследване на обществата и знанието

(секция “Култура, ценности и морал”)

Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София

Български лекарски съюз

 О Р Г А Н И З И Р А Т

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

МЕЖДУНАРОДНИТЕ  ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА

Форумът ще се проведе под патронажа на чл.кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, Ректор на МУ – София и Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища  в България.

Програма на конференцията

Информация за предишните конференции http://cvmissk.wordpress.com/

За връзка и повече информация:

Доц. д-р Емилия Маринова

Проф. д-р Сашка Попова