Търсене
Close this search box.

Девета национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”

Медицински университет – София, Институт за изследване на обществата и знанието (БАН) и Български лекарски съюз организират девета национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”, която ще се проведе на 25 и 26 октомври 2013 г. в зала “Сердика”-”Шератон”, София. Темите и проблемите, които ще бъдат дискутирани на този форум са от приоритетно значение за цялото българското общество.

Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в сборник статии.
Очакваме Вашите заявки за участие!

Предварителна тематична програма, условията и сроковете за участие

Организационен комитет:
Председател:
Проф. Цекомир Воденичаров – Декан на Факултет по обществено здраве, МУ, д-р на медицинските науки
Членове:
Д-р Цветан Райчинов – Председател на УС на БЛС
Доц. Румяна Стоилова – Директор на ИИОЗ, БАН, д-р на социологическите науки
Доц. Емилия Маринова – Секция „Култура, ценности и морал”, ИИОЗ, БАН, д-р по философия
Доц. Станка Христова – Секция „Култура, ценности и морал”, ИИОЗ, БАН, д-р по философия
Проф. Сашка Попова – Катедра „Медицинска етика и право“, ФОЗ, МУ, д-р по медицина
Проф. Генка Петрова – Зам. Ректор по научна дейност, МУ, д-р на медицинските науки
Г-жа Красимира Маркова – Ръководител Отдел „Финансови и човешки ресурси”, Ректорат, МУ, д-р по медицина
Ас. Антония Янакиева – Катедра „Здравна политика и мениджмънт”, ФОЗ, МУ, д-р по медицина
Доц. Божидар Ивков – ИИОЗ, БАН, д-р по социология