Търсене
Close this search box.
penov1

Диалектическият Логос на религията. Религиозната философия на абрахамистичните религии

Диалектическият Логос на религията. Религиозната философия на абрахамистичните религии ( ש א ל ת י א ל) (יהﬢות ו ת. ﬢ – ו גות.ה)

© Стефан Пенов – автор – 577ל ת י א ל – 5 א ש
Д-р Севделина Николова – редактор.
Рецензенти: проф. д.ф.н. Петко Ганчев;
проф.д-р Антони Хубанчев
проф.д-р Александър Гънгов.
Издателство: ПРОПЕЛЕР.
ISBN: 978-954-392-308-3
София 2015

Съдържание

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп