Търсене
Close this search box.

Допълнинтелно споразумение към сключените договори с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 7, буква б) от Правилника за прилагане на ЗОБ, допълнителното споразумение за изменение на договора можете да видите тук.

Обява за събиране на оферти за поръчка 02364-2022-0002 Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИФС – БАН

Институтът по философия и социология при БАН е публикувал обява за събиране на оферти за поръчка 02364-2022-0002 Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни

Важни детайли по поръчката 02364-2022-0001

Важни детайли по поръчката 02364-2022-0001 “Доставка на компютърна техника и периферни устройства за ИФС – БАН” бяха променени (датата на отваряне на ОП е променена на 28.04.2022 г.). Моля проверете