Търсене
Close this search box.

Елизабет Цимерман – Can engaging with the world through a sensory substitution device stimulate aesthetic experiences?

ongnitivna

Лекция по когнитивна наука с гост лектор Елизабет Цимерман от Виенския университет, която ще говори на тема „Can engaging with the world through a sensory substitution device stimulate aesthetic experiences?“. Лекцията ще се проведе в рамките на семинар на секция Онтологически и епистемологически изследвания на 14 юли 2014 г. /понеделник/ от 14 ч. в заседателната зала на бул. П. Евтимий 6 и ще бъде на английски език.