Търсене
Close this search box.

Заключителна конференция по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни”

На 13 октомври в Брюксел, Белгия се проведе заключителната конференция на проект ISKILL (https://www.ceps.eu/ceps-projects/i-skill/), на тема „Европейска квалифицирана работна сила за ориентиране в зелената и цифровата трансформация: Ролята на индустриалните отношения и социалния диалог“, по който проект българският екип (проф. д.с.н Пепка Бояджиева, проф. д.с.н Васил Киров и доц.д-р Габриела Йорданова) допринесе през последните три години (2021-2023).

По време на представянето и обсъждането на резултатите от проекта, българските учени (проф. д.с.н Васил Киров и доц. д-р Габриела Йорданова) бяха придружени от представители на социалните партньори в страната – Светлана Дончева (Българска стопанска камара) и Десислава Янева (КТ Подкрепа), от които получиха потвърждение на констатациите си за страната, както и на релевантността на достигнатите изводи и препоръки.

Участие в събитието взеха и висши представители на заинтересованите страни, сред които Джули Фионда, заместник-ръководител на отдел „Програма за умения“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (European Commission), Патриция Велику, ръководител на отдел „Колективно договаряне и социални въпроси“ (industriAll-Europe), Мехтап Акгюч, старши изследовател (ETUI), Крис Уорхърст, директор (Институт за изследване на заетостта в Уоруик), Антониус Йоханес Шрьодер, член на управителния съвет (Център за социални изследвания, Университет на ТУ Дортмунд), Мод Саке, старши мениджър „Обществени политики и икономически графики“ (LinkedIn).

Организатор на мероприятието бе CEPS (Centre for European Policy Studies), координатор на проекта ISKILL.