Търсене
Close this search box.

Защита на дисертационен труд на доц. д-р Веселин Петров

Обява за насрочване на открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Процесуалната философия: история и съвременност” на доц. д-р Веселин Петров Петров за получаване на научната степен „ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ”.

Материали:

Автореферат

Рецензия на проф.дфн Александър Андонов

Рецензия на проф. дфн Любен Сивилов

Рецензия на проф.дфн Иван Кацарски

Становище на проф.дфн Димитри Гинев

Становище на проф.дфн Стилиян Йотов

Становище на проф.д-р Христо Тодоров

Становище на проф.дфн Нина Димитрова

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата