Търсене
Close this search box.

Етически изследвания

Етически изследвания (ISSN 2534-8434) е електронно академично списание с отворен достъп, издавано от екип на секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология при Българска академия на науките (бивш Институт за изследване на обществата и знанието). [уебсайт: www.jesbg.com]

Списание „Етически изследвания“ е индексирано в световната мрежа за индексиране и рефериране на следните места: ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), DOAJ (Directory of Open Access Journals), ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), Google ScholarВключено е в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Списанието има за цел да направи публично достъпни научни текстове от областта на приложната и теоретичната етика, история на етиката, българската академична етика, както и различни интердисциплинарни подходи към съвременната етическа проблематика.

Основната му насоченост се определя от задачата да предостави експертен, специализиран отговор на най-актуалните морални проблеми на съвременността. Публикува материали на български, английски и руски език. Адресирано е както към специалисти, така и към по-широк кръг от читатели.

Редакционна колегия

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Проф. дфн Емилия Маринова (Институт по философия и социология, БАН, София, България)

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Гл. ас. д-р Иван Миков (Институт по философия и социология, БАН, София, България)

РЕДАКТОРИ
Гл. ас. Александра Трайкова (Институт по философия и социология, БАН, София, България)
Д-р Ася Асенова (Университет Ка’ Фоскари, Венеция, Италия)
Проф. Валентина Драмалиева (Университет за национално и световно стопанство, София, България)
Проф. Васил Проданов (Университет за национално и световно стопанство, София, България)
Ас. Гергана Мирчева (Институт по философия и социология, БАН, София, България)
Доц. Евангелос Д. Протопападакис (Атински университет, Гърция)
Проф. Даниела Сотирова (Технически университет, София, България)
Доц. Дмитрий Смирнов (Ивановски държавен университет, Иваново, Русия)
Проф. Иванка Райнова (Институт по философия и социология, БАН, София, България/ Институт за аксиологически изследвания, Виена, Австрия)
Проф. Максим Мизов (Център за исторически и политологични изследвания, София, България)
Д-р Мария Хемерли (Фрибургски университет, Фрибург, Швейцария)
Проф. Николай Михайлов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България)
Доц. Олга Артемиева (Институт по философия, РАН, Москва, Русия)
Проф. Роберто Чиприани (Университет Рома Тре, Рим, Италия)
Проф. Рубен Апресян (Институт по философия, РАН, Москва, Русия)
Доц. Стоян Ставру (Институт по философия и социология, БАН, София, България)
Проф. Фолкер Хес (Институт за история на медицината и медицинска етика – “Шарите“, Берлин, Германия)
Д-р Юри Стоянов (УОАИ, Лондонски университет, Лондон, Англия)

Имейл:

Уебсайт: www.jesbg.com