Търсене
Close this search box.

Социологически проблеми

“Социологически проблеми” е единственото българско академично списание в областта на социологията. То е основано през 1968 г. и се публикува съвместно с Българската социологическа асоциация.

Пълните текстове на статиите от списание “Социологически проблеми” от 1990 г. до момента са достъпни чрез “Електронна библиотека за Централна и Източна Европа

Сайт на списание “Социологически проблеми”: www.sp-bg.eu.

Редакционна колегия

Главен редактор: Светла Колева

Зам. главен редактор: Кръстина Петкова, Теодора Карамелска

Помощник гл. редактор: Мария Мартинова

Членове: Ханс-Петер Блосфелд, Пепка Бояджиева, Андрей Бунджулов, Михаел Буравой, Йоханес Вайс, Михай Дину Георгиу, Петя Кабакчиева, Мартин Канушев, Кольо Коев, Зджислав Краснодембски, Бруно Латур, Мартин Меспуле, Йосип Растко Мочник, Рихард Мюнх, Румяна Стоилова, Светлана Събева, Жан-Филип Уорън, Иван Чалъков, Калоян Харалампиев.

Указания към авторите

  1. Ръкописите се депозират в редакцията на списанието: Институт по философия и социология – БАН, София 1000, ул. „Московска“ 13 А, стая 116, 102.
  2. Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието.
  3. Ръкописите трябва да бъдат по стандарт А4, 30 реда на страница, 60 знака на ред. Максималният обем на статиите е 20 страници. Текстовете се представят на електронен носител (дискета или приложен файл на посочения e-mail) заедно с разпечатка в 2 екземпляра.
  4. Основният текст на ръкописа трябва да бъде придружен от резюме до 250 думи, разположено веднага след заглавието. Резюмето е кратко описание на цялата статия, а не само на изводите и завършва с ключови думи. След като статията бъде приета за печат, авторът представя превод на текста на резюмето на английски език.

За пълни указания, моля, свалете този файл в PDF или DOC формат.