Търсене
Close this search box.

Издателство Мецлер-Шпрингер публикува юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Иванка Райнова

Издателство Мецлер-Шпрингер публикува юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Иванка Райнова – Säkularismus, Postsäkularismus und die Zukunft der Religionen. Festschrift für Yvanka B. Raynova zum 60. Geburtstag. Hrsg. von H.-W. Ruckenabauer und S. Moser. Stuttgart: J.B. Metzler-Springer, 2022, 566 pages https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-476-04955-1

Сборникът представлява многопланово систематично изследване на ролята на религиозното мислене в наши дни. В него се поставят следните въпроси: В каква връзка се намират философията и религията, респ. теологията? Дали религиозната вяра е само опция или по-скоро дълбоко измерение на човешкото съществуване, дори в една плуралистична култура? До каква степен религиозните и либералните ценности са съвместими? Две противоположни диагнози поддържат в напрежение тези въпроси: от една страна, твърдението, че живеем в секуларна или пострелигиозна епоха, и от друга страна, предположението за „завръщане на религиозното“ в постсекуларната епоха. Разглежданите дебати съответстват на централните изследователски въпроси в работата на специалиста по феноменология и религиозна философия Иванка Райнова, редовен професор по съвременна философия в Българската академия на науките, на която е посветен този юбилеен сборник.

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп