Търсене
Close this search box.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН организира международна научна работна среща за проблемите на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) бе домакин на международна научна работна среща за началото на 8-мата вълна на Изследването за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Българският екип – координиращ SHARE  се ръководи от гл. ас. д-р Екатерина Маркова и включва гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. Васил Киров и Диана Ненкова. Срещата (25-27 септември 2017) бе открита от научния координатор на проекта проф. д-р Аксел Бьорш-Супан, Център за икономиката на живот на възрастните хора (MEA), Макс Планк Институт за социално право и социална политика, Мюнхен, Германия. Проф. Румяна Стоилова – директор на ИИОЗ-БАН изнесе встъпителна реч. SHARE включва международна панелна база данни за здравето, социално-икономически статус, социалните и семейни мрежи от повече от 123 000 лица (при проведени около 293,000 интервюта) от 20 Европейска държави и Израел (вълна 1 до 6) на възраст 50 или повече години. За първи път от създаването на SHARE през 2004 година, с подкрепата на Европейската комисия изследването се провежда и в България (вълна 7).

Около 100 учени участваха в срещата и обсъдиха предстоящата 8-ма вълна на изследването (2018-2019 година), която отново ще се провежда и в България.

Повече информация за самия проект може да намерите на адрес: www.share-umfrage.de;

http://www.share-project.org/; и http://ips-bas.org/share-survey-wave-7/

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по