Търсене
Close this search box.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН бе домакин на информационен семинар „Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE)

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) бе домакин на информационен семинар „Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), който се проведе на 26 ноември 2018г. Семинарът беше организиран от ИИОЗ-БАН като координираща институция на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г., финансирана от Министерство на образованието и науката.

В семинара активно участваха учени от БАН, представители на държавни институции (МТСП) и неправителствени организации (БИТСП). Екипът на ИИОЗ-БАН, работещ по проекта SHARE-ERIC България е в състав: гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, проф. д.с.н. Румяна Стоилова, доц. д-р Васил Киров и Диана Ненкова.

В началото гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ръководител на колектива и национален координатор на работата по изследването от ИИОЗ-БАН, представи останалите членове на екипа и проекта. Проф. д.с.н. Румяна Стоилова говори за провеждането на последователните вълни и сравнимостта на SHARE с други международни дъщерни изследвания. Гл. ас. д-р Екатерина Маркова представи подробности за изследваните лица и теренната работа, а гл. ас. д-р Габриела Йорданова описа спецификите на Седмата вълна и съдържанието на въпросите, които ще бъдат достъпни и за България. Доц. д-р Васил Киров представи подготовката на Осмата вълна и процедурата за регистрация и достъп до данните на SHARE.

Представянето предизвика голям интерес сред аудиторията. Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева посочи, че изследването е много ценно, включването на българския екип и на България е голямо постижение. Препоръчва да се направят постъпки пред международния екип да се концептуализира модул за продължаващото обучение на възрастните. Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова благодари за информацията и посочи, че вижда възможности за работа с данните по проблемите на сребърната икономика. Доц. д-р Рая Стайкова изтъкна полезността на обучението на студенти за работа с данните от SHARE. Проф. д.с.н. Валентина Златанова също оцени високо проекта и сподели, че подобни изследвания се правят отдавна в Америка, но е добре, че сега и Европа може да участва с данни и да се правят сравнителни анализи. Проф. д.с.н. Людмила Иванчева оцени включването на SHARE в НПКНИ за голям пробив, защото именно събраните от него данни са точният пример за информационна инфраструктура. На въпроса й какви са ангажиментите от страна на държавата гл. ас. д-р Екатерина Маркова поясни, че ИИОЗ-БАН е в процес на изграждане на информационен център за обучение на студенти, докторанти и учени за работа с базите данни от SHARE. Колегите – доц. д-р Алексей Пампоров, проф. д.с.н. Людмила Иванчева, проф. д.с.н. Валентина Златанова, ас. д-р Весела Качакова, проф. д.с.н. Кръстина Петкова – поставиха и други, много интересни и важни въпроси – отлично начало на последваща научна дискусия. Златина Найденова, експерт в МТСП информира, че в министерството се разработва стратегия за живота на възрастните хора, и благодари за семинара, защото със сигурност данните от изследването ще бъдат много полезни в работата на МТСП.

За контакти:

SHARE ERIC България

ИИОЗ-БАН

shareericbg {@} gmail.com

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина