Търсене
Close this search box.

КОНТАКТИ И Администрация

КОНТАКТИ

Институт по философия и социология, 
Българска академия на науките.
ул. Московска 13а

(+359) 888 02 64 24

АДМИНИСТРАЦИЯ

Началник кабинет и човешки ресурси
Човешки ресурси – 
Докторски програми
(+359) 888 409 056
Сътрудник към Ръководството
+359 888 02 64 24
Деловодство и архив
(+359) 889233562
Домакин и поддръжка
(+359) 888 446 823

Финансово-счетоводен състав

(+359) 888 709 609
(+359) 888 709 609
Каса
(+359) 888 119 323
(+359) 888 709 609

Издателска дейност

Гл. редактор на сп. "Balkan Journal of Philosophy"
сп. „Социологически проблеми”
сп. “Философски алтернативи”
сп. “Философски алтернативи”
сп. “Етически изследвания”
Библиотека
сп. „Социологически проблеми”