Търсене
Close this search box.

КОНТАКТИ И Администрация

КОНТАКТИ

Институт по философия и социология, 
Българска академия на науките.
ул. Московска 13а

(+359) 888 02 64 24

АДМИНИСТРАЦИЯ

Началник кабинет и човешки ресурси
Човешки ресурси – 
Докторски програми
+359 (0) 888 409 056
Сътрудник към Ръководството
+359 (0) 888 02 64 24
Домакин и поддръжка
'+359 (0) 888 44 68 23

Финансово-счетоводен състав

'+359 (0) 888 709 609
'+359 (0) 888 709 609
Каса
'+359 (0) 888 11 93 23
'+359 (0) 888 709 609

Издателска дейност

Гл. редактор на сп. "Balkan Journal of Philosophy"
сп. „Социологически проблеми”
сп. “Философски алтернативи”
сп. “Философски алтернативи”
сп. “Етически изследвания”
Библиотека
сп. „Социологически проблеми”