Търсене
Close this search box.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

С Решение по Протокол от 52-то заседание на Седмото Общо събрание на Българската академия на науките (БАН), състояло се на 18.11.2019 г., Общото събрание (ОС) на БАН преименува Институт за изследване на обществата и знанието на Институт по философия и социология, вписано ново обстоятелство в регистър Булстат в Агенция по вписванията на 26.11.2019 г., считано от 18.11.2019 г.
На това основание в нормативните документи, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН да се чете Институт по философия и социология – БАН!