Търсене
Close this search box.

ПОСТИЖЕНИЯ

Награди

Награда „Питагор“ на МОН за принос в науката

С награда „Питагор“ в категорията „Утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки“ е отличена д.с.н. Пепка Бояджиева

На 19 май на церемонията по връчването на ежегодните награди на МОН за принос в науката „Питагор“ за 2023 година д.с.н. Пепка Бояджиева от Институт по философия и социология – БАН е наградена в категорията за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки. Тържествената церемония се състоя в УНСС.

Д.с.н. Пепка Бояджиева е Почетен професор по социология на образованието в Университета на Нотингам, Великобритания, от 2011 г. Нейните основни изследователски интереси са свързани с теоретичното развитие на социологията на образованието, висшето образование и университета като институция, социалната справедливост в образованието, ученето през целия живот. Сред научните й приноси се открояват: обогатяването на теоретичните основи на социологията на образованието чрез синтезиране на идеи от други научни подходи и дисциплини; дефинирането на нови изследователски полета, като социология на неуспеха; разработването на оригинални социологически концепции, като например за висшето образование и образованието на възрастни като публични и общи блага и като сфери на признаване, за мисията и функциите на висшето образование като сложно взаимодействие от инструментални, лично-съграждащи и трансформиращи роли, за ученето през целия живот като образователна парадигма на късно модерните и постмодерните общества, за социалната справедливост като многоизмерен феномен и задължителна перспектива при анализа на съвременните процеси на масовизация на висшето образование, за образователните неравенства като резултат от сложното взаимодействие между фактори при входа, процеса и изхода на образователните институции и отразяващи както вертикалната, така и хоризонталната диференциация в образованието. Резултатите от изследователската работа на д.с.н. Пепка Бояджиева са отразени в многобройни публикации в престижни издания у нас и в чужбина, като в SCOPUS са включени 37 от тях, 316 цитирания и H индекс 9.

 

Още един „питагореец“ от ИИОЗ

На 18 май 2017 г. се състоя връчването на годишните награди „Питагор“ на МОН за 2017 г. Радостната новина за нашия Институт е, че се сдоби с още един „питагореец“.  На нашата колежка гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова бе присъдена Поощрителна награда за млад учен в областта на хуманитарните и социални науки. Тя получава грамота и плакет и парична награда от 2 000 (две хиляди)  лв. Да й е честито! Тя е вторият учен от Института, станал носител на награда „Питагор“ в една от различните категории на наградата. Това е много добро постижение и за самия Институт. Малко са научните институти и факултетите на университетите, които могат да се похвалят с повече от един носител на тази престижна награда. Нека да се поздравим с постижението!

Гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова (33 г.) развива научната си дейност в областта на политическата философия ифутурологията. Специализирала е в Laboratory for Ethical Governance of Information Technologies (LEGIT), Университет в Намюр, Белгия (2015 – 2016). Нейните разработки през периода 2014 – 2016 са в областта на прогнозирането и ролята на неопределеността, както и на трансформация на прогнозирането в обществата, основани на знанието, като 3 от тях са публикувани в чуждестранни реномирани издания, а 2 в специализирани български издания. Има 5 участия в национални и международни проекти, 3 от които са финансирани от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“, по 7-ма Рамкова програма и по програма „Еразъм+“. Те се отнасят до бъдещето на миграцията, граничния контрол и европейската концепция за отговорни изследвания и иновации. Изнесла е 4 доклада по тях на международни форуми в Люксембург, Австрия, Германия и Испания. Две от публикациите й през този период са в чуждестранни издания с импакт фактор, има 10 цитирания в авторитетни издания според Scopus и Google Scholar. Има номинация за наградата на БАН за най-млади учени „Иван Евстатиев Гешов“. В своите публикации тя разработва значими за нашето общество проблеми като: как водещи глобални прогнози интерпретират същността и бъдещето на миграцията, какви са елементите на един адекватен прогностичен анализ на миграцията към и през Балканите, какви биха били ефектите от нарастващото технологизиране на процеса на граничен контрол и предстоящото реализиране на инициативата „Интелигентни граници“ на ЕС и др.

 

Проф. дфн Веселин Петров – първият учен от ИИОЗ при БАН, носител на награда за наука “Питагор”

Май 2016 – за първи път учен от Института за изследване на обществата и знанието при БАН – проф. дфн Веселин Петров – става носител на престижната награда “Питагор” на Министерството на образованието и науката в категорията за утвърден учен в областта на хуманитарните и обществени науки.

Това е голямо постижение както за самия него, така и за целия Институт.

Проф. д.ф.н. Веселин Петров, доктор на философските науки, е Изпълнителен директор на борда на Международната организация за процесуална философия и съосновател на Европейската организация за процесуална философия. Участва в редколегиите на 2 чуждестранни научни списания. За последните три години основните постижения на проф. Петров са в областта на съвременната процесуална онтология и нейните приложения. Публикациите му в периода 2013-2015г са първото цялостно изследване на процесуалната онтология в българската философска литература и сред едни от първите монографични изследвания в конкретната област на приложната процесуална онтология. Изследванията му са фокусирани в развитие на теорията на динамичните и процесуално-релационните онтологии, във философския смисъл на понятието, както и върху приложението на тези онтологии в самата философия и в различни области на науката.

 

ДРУГИ НАГРАДИ

Огромно признание за проф. д.с.н. Пепка Бояджиева в Деня на народните будители

Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева от Института по философия и социология беше удостоена с най-високото отличие на БАН – Почетен знак “Марин Дринов” на лента за своите високи научни постижения в областта на социологията на образованието! Наградата й беше връчена от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски на тържествено събрание по повод Деня на народните будители на 01.11.2023 г.

От името на цялата колегия поздравяваме проф. Бояджиева за заслуженото отличие!

Повече информация за новината може да намерите на сайта на Българска академия на науките.

 

Cyril O. Houle Award дойде в ИФС

Професор Пепка Бояджиева и доц. д-р Петя Илиева Тричкова от Института по Философия и Социология при БАН са носителите на наградата Cyril O. Houle Award за 2022 г. за книгата им Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: Преосмисляне на ученето през целия живот, публикувана в издателство Палгрейв: Adult Education as Empowerment | SpringerLink.

Тази награда се присъжда от Американската Асоциация за Образование на Възрастни и Продължаващо Образование (AAACE) за изключителни изследвания в областта на образованието на възрастни. Наградата има висок престиж и традиции и се връчва от 1981 г.

Наградата бе връчена на тържествена церемония по време на годишната конференция на AAACE на 12.10.2022 в Милуоки, САЩ.

Книгата е подготвена в рамките на проект финансиран от Фонд Научни Изследвания на тема: „Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ – JustEdu – 2020-2024, Национална програма „Вихрен“.

 
 
 

Гл. ас. д-р Веселина Качакова е млад учен на 2021

Гл. ас. д-р Веселина Качакова от секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ е носителят на наградата на БАН за млад учен „Проф. Марин Дринов“ в направление „Човек и общество“ за 2021 г. (https://www.bas.bg/?p=39109)
Честито и нови постижения!

 

 

 

 

Заслужена почетна титла

На 8 декември 2021г. Международният Институт по Херменевтика присъди на проф. дфн Иванка Райнова почетната титла Professor Honoris Causa “за изключителна интелектуална острота и насърчаване на културата на мислене, изобретателност и оригиналност”. В официалната диплома още се казва: “Признавайки изключителния Ви принос към интерпретативния подход към нашето битие в света и съществуване с другите, ние Ви приветстваме в Agora Hermeneutica, изтъкнат кръг от учени от световна класа по философия, теология, литература, архитектура, образование, право и медицина“. Сред тези световно признати учени са Чарлз Тейлър, Джани Ватимо, Жан-Люк Марион, Марта Нусбаум, Джудит Бътлър и др. Освен с почетна титла, Райнова бе отличена и с наградата Хермес за най-добра книга на годината по феноменологическа херменевтика за монографията си Sein, Sinn und Werte: Phänomenologische und hermeneutische Perspektiven des europäischen Denkens (Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2017).

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнителният комитет на Балканския социологически форум удостои проф. Светла Колева с наградата на БСФ

Изпълнителният комитет на Балканския социологически форум (БСФ) удостои, през март 2021, проф. Светла Колева, ИФС-БАН, с наградата на БСФ за високи постижения в научните изследвания и практика. Проф. Светла Колева има специален принос за създаването на Балканския социологически форум (2011). Тя бе председател на Втората международна конференция на БСФ в София през 2012, втори председател на Балканския социологически форум 2012-2014.
Да й е честита наградата!

 

Важно признание за института

Уважаеми колеги,

бихме искали да ви информираме за значимото постижение на Института, който на специална церемония в Министерството на образованието и науката на 25 март в присъствието на редица представители от други научни организации и университети, както и на централни медии беше отличен със специален Сертификат за най-активен институт на Българска академия на науките по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Това е важно признание за постиженията на нашия Институт през последните години, свързани с работа по няколко проекта по тази рамкова програма. Тези проекти, както и колегите, допринесли за изключителния успех, са:

NEGOTIATE: Overcoming early job-insecurity in Europe, Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа, ръководител на българския екип проф. дсн Румяна Стоилова и участници проф.дсн Пепка Бояджиева, гл. ас. д-р Венета Кръстева, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, гл. ас. ас. Петя Илиева-Тричкова. Партньори по проекта са академични организации от 10 европейски държави. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Европа 2020“. Период на проекта: 2015-2018 г.

ЕXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer, “Социално изключване на младите хора в Европа: Натрупващи се пречки, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер”, ръководител на българския екип доц. д-р Мария Желязкова и участници гл. ас. д-р Венета Кръстева, д-р Атанас Стоилов и гл. ас. д-р Драгомир Драганов. Партньори по проекта са научни институции от 9 европейски държави. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Период на проекта: 2015-2018 г.

ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe, „Стимулиране на ученето през целия живот  за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа“, ръководител на българския екип проф. дсн Пепка Бояджиева и участници проф. дсн Румяна Стоилова, доц. д-р Васил Киров, гл.ас. д-р Петя Ириева-Тричкова. Период на проекта: 2016-2019. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks, „По-добри иновации в земеделието“, ръководител на българския екип гл.ас. д-р Дона Пикард и участници в българския екип доц. д-р Мариана Драганова, гл. ас. д-р Галина Колева, гл. ас. д-р Светла Стоева, доц. д-р Петя Славова. Период на проекта: 2018-2021. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Към тях следва да се добавят и проектите:

SHARE: Survery of Health, Ageing and Retirement in Europe, който не е финансиран за България по Хоризонт 2020, но е финансиран от Европейската комисия и е включен през 2018 г. в Националната пътна карта за изследователски инфраструктури. Ръководител на българския екип  гл. ас. д-р Екатерина Маркова и участници в българския екип  гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. д-р Васил Киров и Диана Ненкова.

BEYOND 4.0 Inclusive Futures for Europe BEYOND the impacts of Industrie 4.0 and Digital Disruption „Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна”. Ръководител на българския екип доц. д-р Васил Киров и участници в българския екип: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, редовен докторант Багрян Маламин и Диана Ненкова.  Период на проекта: 2019-2022. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Нека да се поздравим с тази заслужена награда, която ни нарежда на челно място в това отношение сред институтите на БАН, като същевременно благодарим на участниците в тези проекти и да си пожелаем нови успехи. Следваща цел, която е напълно по силите на Института е да станем координатор в европейски консорциум.

От Ръководството на ИИОЗ

ТОП 5 БГ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕКЛИ НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ПО РП „ХОРИЗОНТ 2020“

  1. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – 913 хил. евро, с участие в девет проектни консорциума.
  2. Институт по механика – БАН – 912 хил. евро, с участие в пет консорциума
  3. Институт за изследване на обществата и знанието – БАН – 906 хил. евро, с участие в пет консорциума.
  4. Център за изследване на демокрацията – 863 хил. евро, с участие в пет консорциума
  5. Институт по ИКТ – БАН – 839 хил. евро, с участие в осем консорциума.
 
 
 

Награди от ИФС

На свое заседание на 21.03.2023 г. Научният съвет на ИФС взе решение за удостояването на проф. дфн Веселин Петров с почетното звание на ИФС Professor Emeritus

Професор Веселин Петров работи в БАН от началото на 1980 г.: първоначално в тогавашния Институт по философия, а понастоящем Институт по философия и социология – повече от 43 години без прекъсване, като извървява стъпка по стъпка академичния път на израстване от докторант до професор, директор на ИФС и председател на Научния съвет на ИФС. Областта на научните му интереси е в полето на философията и по-точно онтология, метафизика, процесуална философия, приложна философия, философия на науката, съвременни философски учения. Носител е на годишната награда „Питагор“ на МОН в категорията за утвърден учен в областта на хуманитарните и социални науки за 2016 г. – засега единствен от Института. На два пъти (за 2016 и 2022) публикации на проф. Петров са определяни като най-добро научно-теоретично постижение на Института. С удостояването на проф. дфн Веселин Петров с почетното звание “Professor Emeritus” на ИФС-БАН, институцията ни отбелязва неговия принос в националното и световното развитие на философията.

Церемонията по официалното удостояване със званието Professor Emeritus на проф. д.ф.н. Веселин Петров се състоя на 27 април 2023

На 27 април 2023 г. в зала 207 на Централно управление на БАН се състоя Тържествено заседание на Научния съвет на Института по философия и социология – БАН. На церемонията проф. д.ф.н. Веселин Петров бе удостоен със званието Professor Emeritus в присъствието на близки и колеги. След като директорът на Института по философия и социология, проф. д.с.н. Емилия Ченгелова връчи официално почетните знак и грамота, професор ем. д.ф.н. Веселин Петров изнесе публична лекция на тема „Бъдещето на образованието: отговорността на философията в сферата на образованието в епохата на изкуствения интелект“.

 

 

На свое заседание на 17.10.2021 НС на ИФС-БАН реши да удостои Генчо Дончев с „Почетен знак с лента“ за неоценим принос в развитието на българската философия

На 11. 12. 2021 г., беше връчен Почетният знак с лента на Института на д-р Генчо Дончев

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Връчване на Почетен знак на Института по философия и социология на проф. дсн Пепка Бояджиева

На проведеното Общо събрание на учените от ИФС на 28.01.2020 бе връчена присъдената от Научния съвет на Института награда “Почетен знак на ИФС” на проф. дсн Пепка Бояджиева за научните й постижения в областта на социологията и във връзка с нейния юбилей

Предложение до УС на БАН за награждаване с награда на БАН на проф. дсн Пепка Бояджиева за заслуги в развитието на социологията и във връзка с нейната 65-годишнина.

 

 

Връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки

На 12 февруари 2019 се проведе тържествено заседание на Научния съвет за връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет от 18.12.2018 година. Архимандрит Боцановски изнесе беседа на социална тематика след официалното връчване на наградата. Присъстваха поканените официални лица.

 

Връчване на „Почетен знак с лента“ на монсеньор Страхил Каваленов

На 6 ноември 2019 беше връчена наградата „Почетен знак с лента“ на ИФС (бивш Институт за изследване на обществата и знанието) на монсеньор Страхил Каваленов, генерален викарий на Никополската епархия.

Монсеньор Каваленов изнесе академична лекция „Възможности за духовно развитие на съвременния човек“. Дискусанти бяха д-р Тони Николов, гл. редактор на Портал „Култура“ и проф. Нина Димитрова, ИИОЗ-БАН