Търсене
Close this search box.

Управленски екип

ДИРЕКТОР

Директор
Приемно време:
понеделник и сряда
13 – 16 ч.

Директорски съвет

Заместник-директор
Приемно време:
вторник и четвъртък
13 – 16 ч.
Заместник-директор
Приемно време:
понеделник

13.30 – 15.00 ч.
Заместник-директор
Приемно време:
понеделник и вторник

14 – 16 ч.
Научeн секретар 
докторски програми
'+359 888 02 64 24

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Председател ОС
Зам. председател
+359 888 30 61 35

НАУЧЕН СЪВЕТ - Ръководство