Търсене
Close this search box.
TLED_COVER_42_6.indd

Интервю с проф. Пепка Бояджиева за International Journal of Lifelong Education

Списанието  International Journal of Lifelong Education е форум за дебати относно принципите и практиките в сферата на образованието и обучението през целия живот.  Образование за възрастни, продължаващо, периодично или първоначално образование и обучение, независимо дали става въпрос за формална или неформална среда.

Темите включват социалните, социологическите и политическите аспекти, и изследвания на образованието през целия живот.

Списанието представя контекст за информиран дебат относно теорията и практиката на образованието през целия живот в различни страни и условия.

Интервюто с професор Бояджиева е тук: https://ijled.org/2024/01/12/meet-pepka-boyadjieva/

ОЩЕ

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.