Търсене
Close this search box.

Информация за възможности за научни изследвания в Германия по програми на фондация “Александър фон Хумболт”

Информация за възможности за научни изследвания в Германия
по програми на фондация „Александър фон Хумболт“
представена от проф. дбн Илза Пъжева и проф. дхн Светла Богданова
на 13 юни 2013 г. в Института за излседване на обществата и знанието

How do I find a scientific host in Germany?

Презентация от 13 юни 2013 г.