Търсене
Close this search box.
2

ИФС на международната конференция „Бъдещето на труда отново на дневен ред. Платфолменият труд в ерата на изкуствения интелект“

Проф. д.с.н. Васил Киров, зам. директор на ИФС, изнесе пленарен доклад в рамките на панела „Глобален феномен, местни предизвикателства: Достоен труд в платформената икономика в Югоизточна Европа“ на международната конференция „Бъдещето на труда отново на дневен ред. Платфолменият труд в ерата на изкуствения интелект“ на 23 май 2024 пред над 80 участника.

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.