Търсене
Close this search box.
euwin-2-600x150

ИФС подписа споразумение за участие в мрежата EUWIN за периода до края на 2025

European Workplace Innovation Network (EUWIN) e мрежа за учене в цяла Европа, която предоставя анализи и конкретни подходи за подкрепа за подобряването на качеството на труда и работните места в Европа чрез иновации на работното място.
EUWIN е създадена през 2013 г. по искане на Европейската комисия. В рамките на мрежата до момента са се включили академични институции, агенции за регионално развитие, консултантски компании и други организации от редица европейски страни. Целта на EUWIN е и съвместната подготовка на проектни предложения за финансиране по рамковите и другите програми на Европейската комисия в тази тематична област.

Сайтът на мрежата е: workplaceinnovation.eu/euwin/

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.