Търсене
Close this search box.

ИФС се включи в Дни на кариерата във Философски факултет – СУ

На 2 и 3 юни 2023 г. за пръв път се проведоха Дни на кариерата във Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Изложението на възможности за стаж, доброволчество, допълнителна квалификация и кариерно развитие бе ориентирано към студенти от всички специалности във Философския факултет – Философия, Социология, Културология, Психология, Политология, Европеистика, Публична администрация, Библиотечно-информационни науки и Публични информационни системи. Участие в Дните на кариерата взеха над 30 организации, институции и ведомства, партньори на ФФ.

Събитието беше открито от проф. д. пс. н. Соня Карабельова, декан на Философски факултет, която подчерта, че Дните на кариерата са организирани с цел младите хора да се запознаят с различните възможности да получат по-добро образование и реализация в България.

Екип от Института по философия и социология към БАН посрещна десетки студенти и техните въпроси и активен интерес през двата дни. Доц. д-р Силвия Борисова изнесе презентация на тема „Възможности за студентски стаж и научноизследователска кариера в ИФС“. Гл. ас. д-р Катерина Кацарска представи възможностите за студентски стаж по проекта „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“, а проф. дсн Васил Киров –възможности за стаж и теренни проучвания по проектите BEYOND4.0, ISkill и Eurofound. Доц. д-р Люба Спасова разказа повече за възможностите за обучения и развитие на умения и компетентности в научноизследователската кариера, летни школи и свързване в изследователска мрежа по проект MILIEU: Women, Disability and Inclusion – Scientific Excellence in Bulgaria. В организацията участваха дейно и докторантките Ирена Младенова,  Юлиана Хичева и Мила Станчева, които споделиха своя личен опит в обучението в докторантурите по философия и социология.