Търсене
Close this search box.
the_economic and labour relations review ii

Как социалните партньори във Франция и Германия комуникират относно технологиите и подходите на Индустрия 4.0?

Нова статия от проф. д.с.н. Васил Киров в съавторство с Beata Woźniak-Jęchorek, Katarzyna Woźniak-Jasińska и Włodzimierz Lewoniewski, беше публикувана от The Economic and Labour Relations Review (Q2, IF 2.5), издавано от Cambridge University Press.

Базиран на големи данни, анализът показва, че социалните партньори в двете страни участват в сходни инициативи, свързани с цифровизацията, и изразяват предимно положителни становища относно технологиите на Индустрия 4.0. Основните теми в социалния диалго, както във Франция, така и в Германия, са свързани с правата на работниците, условията на труд и обучението за придобиване на умения.

https://www.cambridge.org/core/journals/the-economic-and-labour-relations-review/article/abs/industry-40-a-bibliometric-analysis-of-social-partners-public-messages-in-france-and-germany/81E1CCCC2F98DE52496620F4D3039DA1