Търсене
Close this search box.
konkurs-ad

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за:

Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един;

Доцент, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Расовизация и етнизация на неравенства и идентичности в съвременните общества), за нуждите на секция „Общности и идентичности“ – един;

Доцент, професионално направление 2.3. Философия (Философия на религията),  за нуждите на секция  „Религия, вярвания, светоглед“ – един;

Доцент, професионално направление 2.3. Философия (Философия на технологиите) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един;

Главен асистент, професионално направление 2.3. Философия (Естетика – Онтологични и метафизични аспекти на изкуството), за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един;

Главен асистент“, професионално направление 2.3. Философия (Философия на науката), за нуждите на секция  „Философия на науката“ – един.

 

Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул.“Сердика“ № 4, ет. 1, тел. 0888 40 90 56


Срок за подаване на документи два месеца от обнародването в Държавен вестник!

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.