Търсене
Close this search box.
jason-leung-Xaanw0s0pMk-unsplash ii

Конкурс за присъждане на наградите Млад и Утвърден учен в ИФС – БАН 2024

С Решение на Научния съвет на ИФС, прието на заседание на 19.03.2024 г., се обявява тазгодишното издание на Конкурса за присъждане на наградите на млад и утвърден учен в ИФС – БАН. Конкурсът е традиционен за ИФС и цели да стимулира научно изследователската, теоретикоприложната и публикационната  дейност на учените.

Срокът за подаване на документи за участие в Конкурса е 20.03.2024-20.04.2024 г. Условията за кандидатстване за участие в Конкурса са достъпни на сайта на ИФС, в рубриката „Документи“, „Нормативни документи“.

Научният съвет утвърди следната Комисия за оценка на постъпилите предложения за участие в тазгодишното издание на Конкурса:

Доц. д-р Валери Личев – председател

Доц д-р Люба Спасова

Проф. дфн Таня Батулева

Доц. д-р Борис Грозданов

Доц. д-р Екатерина Маркова

 

Предложенията за участие в тазгодишното издание на Конкурса подавайте до доц. д-р Валери Личев: с копие до кабинета на директора.

Призоваваме за дейно участие в Конкурса! Това е възможност за получаване на общо институционално признание за дейността на учените от ИФС. Победителите в двете категории на Конкурса – за млад учен и за утвърден учен, получават Наградна грамота и парична награда.

Правилникът за присъждане на наградите за млад и утвърден учен в ИФС е тук.

ОЩЕ