Предстоящи

За секция “Етически изследвания” е удоволствие да Ви покани за участие в тазгодишната Национална конференция по етика, вече деветнадесета поред. Темата, на която се спря Организационният комитет този път, е „Емпатия и насилие в съвременното общество“. Събитието ще се проведе на 16–17 ноември 2023 г. в зала „Марин Дринов“ в Централната сграда на Българска академия на науките на ул. „15–ти ноември“ №1. Както винаги, се приветстват доклади от широк набор дисциплини и тематични направления. Пълният списък с дискутираните теми и въпроси можете да откриете в официалната покана. В нея са посочени и изискванията за изготвянето на докладите, както и всички крайни срокове във връзка с конференцията. Очакваме Вашата заявка с нетърпение на адрес al.tra@abv.bgКрайният срок за приемане на заявките е 1 октомври 2023 г.

 

♦ На 20.06.2023 г. В Големия салон на БАН ще се проведе Конференция по случай 60-та годишнина от публикуването на Енцикликата на Папа Йоан 23-ти за мира (1963). Темата е особено актуална и днес и това засилва интереса на учените към Енцикликата и нейния съвременен “прочит”. В прикачен файл ще намерите Програмата на Конференцията, заедно с превода на Енцикликата на български език. Както се вижда от Програмата, в работата на Конференцията ще вземат участие гости от Ватикана, ще бъдат изнесени доклади от учени от институти на БАН, в това число и от проф. ем. дфн Веселин Петров.

Институтът по философия и социология е съорганизатор на Конференцията. От наша страна модератор ще бъде доц. д-р Кирил Карталов, член-кореспондент на Папския комитет за исторически науки.

Приканваме ви най-учтиво да уважите събитието, като се присъедините към работата на Конференцията.

Работните езици на Конференцията са български и английски, с осигурен симултанен превод.

 

 

Престижна международна конференция в София. Институтът по философия и социология при БАН е съорганизатор

 

HDCA 2023 Conference: Vulnerability, Human Development and Cooperative Re-Building in Turbulent Times (Уязвимост, човешко развитие и възстановяване чрез сътрудничество в бурни времена) ще се проведе от 11 до 13 септември 2023 в Софийския университет Св. Климент Охридски.

 

HDCA 2023 извежда ред въпроси на преден план:

  • Как да се концептуализира и измери уязвимостта и човешкото развитие в бурни времена, на микро- и макроравнище – национално, регионално и глобално?
  • Как новите предизвикателства, пред които са изправени съвременните общества, могат да засилят или ограничат човешкото развитие и социалните неравенства?
  • Как да се насърчи сътрудничеството между различните институции и организации с цел обогатяване на резултатите от развитието за всички социални групи, населени места, нации и региони?
  • Как да се развиват способности, свързани с благосъстоянието и справедливостта, които отговарят на промените в работата, семейството, производството на знания, политическите и социалните отношения, околната среда и нечовешките същества?

 

Това е първата конференция на Асоциацията, която се организира в страна от Централна и Източна Европа.

 

Годишната конференция на HDCA е събитие, на което се събират изследователи от цял свят и от различни дисциплини и области, за да дискутират човешкото развитие и подхода на способностите и възможностите за реализация (capabilities approach) съдържа множество паралелни сесии, а основните лектори тази година са:

 

Марта Нусбаум, Чикагски университет, САЩ

Мелани Уолкър, Президент на HDCA, Южна Африка

Бранко Миланович, Градски университет в Ню Йорк, САЩ

Субу Субраманиан, Независим учен, Индия

Васил Киров, ИФС-БАН, България

Густав Архениус, Институт за изследвания на бъдещето, Швеция

Урсула Холтгреве, Център за социални иновации, Австрия

 

Конференцията се организира съвместно от Института по философия и социология при БАН, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Институт Отворено Общество – София, Тръст за социална алтернатива и Фондация SCOOP.

 

Регистрацията за конференцията е в ход, а програмата ще бъде обявена през август.

Повече информация може да намерите тук

 

 

♦ Философски факултет на СУ, Българското общество за аналитична философия (БОАФ) и Института по философия и социология (ИФС) към Българската академия на науките организират международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy). Събитието ще се проведе от 19.05.2023 до 21.05.2023, в Аулата и Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Повече информация е достъпна тук.

Центърът за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология – БАН организира на 02.06.2023 г. Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“. Повече информация е достъпна тук. Програма на конференцията.

♦ Имаме удоволствието да Ви напомним да изпратите заявки за участие в международната годишна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (HDCA) на тема: “Уязвимост, човешко развитие и възстановяване чрез сътрудничество в бурни времена” (Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times) 11-13 септември, 2023, София, България. Крайният срок за изпращане на заявки за участие е удължен до 28-ми февруари 2023 г. 

♦ Покана за участие в международна научна конференция на тема: „Местните празници: Ресурси, традиции, промени ” Творчески дом на БАН, Варна, 5-7 юни 2023 г. Конференцията се осъществява в рамките на проект „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, финансиран от ФНИ – МОН (КП- 06-Н45/5 от 30.11.2020 г.). Повече информация е достъпна тук.

♦ Покана за изпращане на заявки за участие в годишната международна конференция на Human Development and Capability Association (HDCA): “Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times” 11-13 септември, 2023 София, България. Конференцията се организира съвместно от Института по философия и социология при БАН, Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Институт Отворено Общество – София, Тръст за социална алтернатива и фондация SCOOP и ще се проведе в сградата на Софийския университет.

Това е първата конференция на Асоциацията, която се организира в страна от Централна и Източна Европа. Годишната конференция на HDCA е събитие, на което се събират изследователи от цял свят и  от различни дисциплини и области, за да дискутират човешкото развитие и подхода на способностите и възможностите за реализация (capabilities approach). В допълнение към докладите по темата на конференцията може да се подават заявки за доклади по всички основни теми на HDCA. Конференцията ще бъде и място за срещи на тематичните групи и регионалните мрежи на HDCA.  Поканата за предложения е достъпна тук (Call for proposals).

Основни доклади от:

Марта Нусбаум, Чикагски университет, САЩ

Мелани Уолкър, Президент на HDCA, Южна Африка

Бранко Миланович, Градски университет в Ню Йорк, САЩ

Субу Субраманиан, Независим учен, Индия

Васил Киров, ИФС-БАН, България

Густав Архениус, Институт за изследвания на бъдещето, Швеция

Урсула Холтгреве, Център за социални иновации, Австрия

Крайният срок за изпращане на заявки за участие е удължен до 28-ми февруари 2023 г. 

Подаването на заявки става на следния адрес: https://www.conftool.org/hdca2023

Повече информация за конференцията, включително описание на темата и основните тематични полета, може да видите и на нейния уебсайт: https://hd-ca.org/conferences/2023-hdca-conference-sofia-bulgaria

Въпроси могат да бъдат задавани на организаторите на събитието на следния имейл: hdca2023@osi.bg

Организационен комитет на 2023 HDCA conference in Sofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————-