Търсене
Close this search box.

Конференция „Българските национални и ценностите на Европейския съюз: конвергенция и дивергенция“

Научен консорциум

Хармонизацията на българските национални ценности
с ценностите на Европейския съюз”

Съвместно с:

 Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

Тракийски научен институт

Българска социологическа асоциация

 ОРГАНИЗИРАТ

Научна конференция

на тема

 „ Българските национални и ценностите на Европейския съюз:
конвергенция и дивергенция”

 (София, 10 – 11 май 2012 г.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Организационен комитет:

Доц- д-р Кирил Кертиков – Главен координатор на Консорциума

            Член.корВасил Проданов – Координатор на Философско направление

            Проф. д-р Борис Колев – Координатор на Географско-екологическо направление