Търсене
Close this search box.

Конференция на тема: „Наука и познание“

Секция „Онтологически и епистемологически изследвания“ и секция „Философия“ към СУБ имат удоволствието да ви поканят на традиционната конференция Философията като призвание на тема:„Наука и познание“, която ще се проведе на 17 и 18 ноември 2014 г. и ще бъде посветена на паметта на Иван Пунчев.
Мястото на конференцията ще съобщим допълнително.
Заявки, включващи тема и кратко резюме изпращайте до 7 ноември 2014 г. на имейл адрес  или