Търсене
Close this search box.

Конференция Education and Work: (Un-) equal Transitions with special focus on Central and Eastern Europe

На 24 и 25 септември 2015 г. в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе конференция Education and Work: (Un-) equal Transitions with special focus on Central and Eastern Europe.

Конференцията е част от заключителния етап на изследователския проект на Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Университета в Базел, Швейцария School-to-Work Transitions in Bulgaria (http://www.schooltowork.bg/), осъществен по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В изследването са включени проучвания с подсилена извадка и с провеждането на качествени дълбочинни интервюта на два региона в България (Северозападен и Югозападен).

Въз основа на международни сравнителни анализи на данни за България и на резултати за Швейцария и други европейски страни, ще се покажат както силните страни, така и недостатъците на българската система за преход от образование към заетост.

Програмата на конференцията може да видите тук.

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по