Търсене
Close this search box.
standard_compressed_Kant_gemaelde_3_2

„Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате с доклад в национална конференция „Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“, която ще се проведе на 22-23 април 2024 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Организатори на научния форум са Философският факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Институтът по философия и социология при Българската академия на науките.

Националната конференция е звено от световните чествания на философското дело на Кант. Организаторите оферират представителен научен форум за всички изследователи в България, които са свързани с философията на Имануел Кант. Отворено е тематично поле от целия спектър концепти на Кантовата философия: система на трансценденталната философия, трите „Критики“, проект за нова метафизика и нейните дялове, предкритически съчинения на Кант, практическа философия, антропология, логика, политическа философия, философия на религията, философия на правото и държавата, рецепции на немския класически идеализъм, Кант в България.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Юбилеен Кантов сборник „Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“, Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Очакваме Вашите заявки, съобразени с параметрите на приложената покана, в срок до 22 март 2024 г., на следния имейл:

Може да следите за повече и нова информация официалния уебсайт на конференцията: https://300yearskant.org

С поздрави,

Организационния комитет

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.