Търсене
Close this search box.
standard_compressed_Kant_gemaelde_3_2

„Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате с доклад в национална конференция „Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“, която ще се проведе на 22-23 април 2024 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Организатори на научния форум са Философският факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Институтът по философия и социология при Българската академия на науките.

Националната конференция е звено от световните чествания на философското дело на Кант. Организаторите оферират представителен научен форум за всички изследователи в България, които са свързани с философията на Имануел Кант. Отворено е тематично поле от целия спектър концепти на Кантовата философия: система на трансценденталната философия, трите „Критики“, проект за нова метафизика и нейните дялове, предкритически съчинения на Кант, практическа философия, антропология, логика, политическа философия, философия на религията, философия на правото и държавата, рецепции на немския класически идеализъм, Кант в България.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Юбилеен Кантов сборник „Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“, Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Очакваме Вашите заявки, съобразени с параметрите на приложената покана, в срок до 22 март 2024 г., на следния имейл:

Може да следите за повече и нова информация официалния уебсайт на конференцията: https://300yearskant.org

С поздрави,

Организационния комитет