Търсене
Close this search box.

Лекция на проф. Ирена Коган

П О К А Н А

на 26 октомври, петък, от 11 часа

в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Московска” 13а

проф. д-р ИРЕНА КОГАН

от Университета в Манхайм, Германия

ще изнесе лекция на тема

“Ценностни ориентации сред младите хора от етнически малцинства в Европа”

Професор Ирена Коган е ръководител на Катедра „Сравнителна социология” в Университета в Манхайм, Германия. Завършила е педагогика /В Украйна/, социология и антропология /в Израел/ и социални науки /в Германия/. Изследователските й интереси са в областта на етносите  и миграцията, структурната асимилация на емигрантите, социалната стратификация и мобилност и преходът от образование към трудов живот. Автор е на книги и много статии в международни научни списания.

Национална конференция „Ценностите. Класика и актуалност“, 15–16 май 2024 г.

Секция „Култура, естетика, ценности“ към ИФС – БАН и Катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Ви канят на Национална научна конференция „Ценностите. Класика  и  актуалност“.