Търсене
Close this search box.

Международна интердисциплинарна конференция „Философия, изкуство, литература“

В чест на 130 г. от рождението на акад. проф. Николай Райнов и 100 г. от рождението на член. кор. проф. Богомил Райнов секция “История на философските и научните идеи” към ИИОЗ-БАН организира международна интердисциплинарна конференция на тема “Философия, изкуство, литература”, която ще се състои на 9 и 10 май 2019 г. в Зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”. Конференцията е част от мероприятията, свързани с отбелязването на 150 годишния юбилей на БАН. Съ-организатори на конференцията са Българското философско общество, Институтът за аксиологически изследвания (Виена) и Австрийското Посолство в София. Приветствени слова ще произнесат заместник-кмета доц. д-р Тодор Чобанов, н.п. Посланика на Австрия в София маг. Андреа Вике, проф. Йоана Спасова-Дикова от УС на БАН и др.

В първия ден от конференцията, посветен на творчеството на Николай Райнов, ще бъдат разгледани философските основи на неговото изкуствознание (проф. дфн Иванка Райнова), теоретични и психологични аспекти на неговата история на изкуството (д-р Галина Декова, проф. Катя Стойчева), връзката му със сецесионизма (д-р Сузане Мозер, д-р Станислава Николова), идеите на Рабиндранат Тагор (проф. Светла Стойчева) и диаболизма в българската литература (проф. Ваня Стъпова). Във втория ден ще бъдат тематизирани изкуствоведски проблеми, свързани с творчеството на Ницше, на италианския футуризъм и на Томас Бернхард (проф. Ханс-Валтер Рукенбауер, доц. Иван Колев, д-р Ингрид Хабле). Специална сесия, посветена на Богомил Райнов, ще се занимае с неговото изкуствознание (проф. Светлозар Игов) и произведенията му “Пътуване в делника” (гл.ас. д-р Надежда Стоянова) и “Бялата стая” (доц. Татяна Батулева).

Програма

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по