Търсене
Close this search box.

Международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy)

Уважаеми колеги,

Философски факултет на СУ, Българското общество за аналитична философия (БОАФ) и Института по философия и социология (ИФС) към Българската академия на науките организират международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy). Събитието ще се проведе от 19.05.2023 до 21.05.2023, в Аулата и Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. В конференцията ще вземат участие трима гост-лектори, като всеки от тях ще открива тематична сесия в един от дните на провеждане на събитието:

19.05.2023 Hilary Kornblith (University of Massachusetts, Amherst)  – Naturalism and the Intellectual Legitimacy of Philosophy;

20.05.2023 Bana Bashour (American University of Beirut) – How We Blame: A Naturalized Theory of Moral Responsibility;

21.05.2023 Mitch Green (University of Connecticut) – How Machines Can Perform Speech Acts.

Освен гост-лекторите, в конференцията ще вземат участие изследователи от 20 университета и изследователски центрове в над 10 различни държави. Темите на техните доклади може да откриете в приложената програма на конференцията.

Регистрацията за конференцията е официално отворена, като може да се регистрирате на адрес:            https://www.cognitoforms.com/SofiaUniversity/RegistrationFormNaturalismInPhilosophy

Молим тези от вас, които биха желали да присъстват на официалната конферентна вечеря да се регистрират до 30.04.2023. Таксата за участие в конференцията е в размер на 15 евро. Таксите за участие, както и кувертите за конферентната вечеря ще бъдат заплащани на бюрото за регистрация при пристигане на събитието.

В програмния комитет на събитието участват Мадлен Ангелова-Елчинова (СУ), Калоян Нечев (СУ), Марина Бакалова (ИФС, БАН), Лина Георгиева (ИФС, БАН) и Марио ДеКаро (Tufts University). За всички въпроси свързани със събитието може да се обръщате към Мадлен Ангелова-Елчинова на адрес . За промени в програмата и новини, които да са свързани с конференцията или други събития на БОАФ може да следите сайта ни: http://www.bsap.bg/.

Заповядайте!

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по