Търсене
Close this search box.

Международна конференция, посветена на проблемите на демокрацията и популизма 12-15 септември 2013 г

Институт за изследване обществата и знанието, съвместно с Цюрихския университет, подготвят международна конференция, посветена на проблемите на демокрацията и популизма, която ще се проведе на 12-15 септември 2013 год. в София.

Нашето разбиране е, че днес европейската демокрация е изправена пред проблемното наследство на един „разделен континент” – разделен от опита и спомена за (тоталитарното) минало, както и от сегашната вълна от популизъм, с всичките й импликации за националното и европейско управление. Първият аспект е свързан със стремежа към „единство в разнообразието”, а вторият изисква да разпознаем корените и последствията на съвременната популистка мобилизация, протичаща из цяла Европа. Концептуалното и теоретическо предизвикателство, пред което сме изправени, е да се свържат тези два проблема за европейската демокрация, т.е. да се предложат формулировки, които биха позволили идентифицирането на културните, политически и социо-икономически корени на сегашния популизъм, и да се покаже съвместното въздействие на тези фактори върху перспективата на едно бъдещо „единство в разнообразието”. Формулирано по малко по-различен начин, предизвикателството за европейската демокрация е да се изобрети наново тази демокрация по такъв начин, че тя да се справи с европейската система на управление на множество нива, отличаваща се със силното разминаване между космополитните политически елити и изключително разнообразните населения в страните на Европа.

Бихме искали да концентрираме дискусиите на конференцията върху това, как различните исторически опити, спомени и политически култури на страните оформят сегашните политически дебати и популистки мобилизации в европейската публична сфера и как те влияят върху степента на консенсус/дисенсус относно бъдещето на Европа и нейната демокрацията, който съществува сред националните граждански общества, сред националните политически елити, както и между тях.

За повече информация относно конференцията можете да се свържете
с доц. д-р Добринка Костова.

Програма за конференцията