Търсене
Close this search box.

Международна научна конференция на тема: „Местните празници: Ресурси, традиции, промени ”

Екипът на изследователски проект: „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“ и Институтът по философия и социология – БАН Ви канят на международна научна конференция с учени, университетски преподаватели и специалисти от различни дисциплини на обществените и хуманитарните науки, посветена на местните празници в българското общество. Конференцията се посвещава на 55 годишнината от институционализацията на социологията в България. По време на конференцията ще бъдат представени резултати от изследвания, посветени на проблеми като: същност, произход, традиции и промени в местните празници; роля на централната и местната администрация при организацията и провеждането им; местните празници и възможностите за развитие на икономиката, образованието, културата и заетостта в региона; гражданското участие на различни социални групи (вкл. етнически и религиозни) в организацията и провеждането им, както и на други въпроси, свързани с темата за местните празници. В конференцията ще участват 23-ма учени от България, САЩ, Румъния, Латвия и Хърватия.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ 2020-2024 г.

Събитието ще даде възможност за представяне на резултати от изпълнението на проекта и за обмен на мнения между представителите на научната общност и различни заинтересовани страни, имащи отношение към въпросите на местните празници.

Конференцията ще бъде официално открита на 06.06.2023 г. от 09.15 ч. с  приветствие  от директора на Института по философия и социология при БАН проф. дсн Емилия Ченгелова.

Отделните тематични сесии ще бъдат проведени от 09.30 ч. на 06.06. и 07.06.2023 г. в Творчески дом на БАН,  гр. Варна, в голямата конферентна зала. 

Програма/Agenda

Конференцията ще се  излъчва също на следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/82682852918?pwd=M3ZUUm5Ia0RKRWZDRi90Q2ExMXU0QT09#success